Zajęcia regularne

Kalendarz zajęć regularnych

Wydarzenia / warsztaty / milongi

Planer na rok 2023

Miesiąc Milongi Warsztaty Inne
Styczeń M-MUF, W-K, W-M,
Luty M-MUF, W-K, W-M,
Marzec M-MUF, W-K, W-M,
Kwiecień M-MUF, W-K, W-M,
Maj M-MUF, W-K, W-M,
Czerwiec M-MUF, W-K, W-M,
Lipiec M-MUF, W-K, W-M, T-FM
Sierpień M-MUF, W-K, W-M, Warsztaty wyjazdowe
Wrzesień M-MUF, W-K, W-M, T-FM
Październik M-MUF, W-K, W-M, T-FM
Listopad M-MUF, W-K, W-M, Warsztaty wyjazdowe
Grudzień M-MUF, W-K, W-M, Sylwester Tangowy

Legenda

M-MUF = Milonga MUF W.TE śr.zaaw. = Warsztaty Tango Essential poziom średnio zaawansowany
M-K = Milonga Kursanci W.TE pocz. = Warsztaty Tango Essential poziom początkujący
M-B = Milonga Bomboncito T-FM = Tangowy Flash-Mob
W-K = Warsztaty dla kobiet
W-M = Warsztaty dla mężczyzn

Droga Tangueros

Poziom 1

Etap 1 (P1E1)

0 do 6 miesięcy

kurs od podstaw Poznawanie podstawowych zasad tanga: technika chodzenia, właściwa postawa ciała oraz trzymanie osi w tańcu, kontakt w parze (prowadzenie – podążanie), dysocjacja (klatka piersiowa – biodra) i kadencja w tańcu. Osadzenie kroku w rytmie i melodii. Zasady nawigacji i poruszania się zgodnie z kierunkiem tańca.
Etykieta zachowania na milondze.

Opanowana podstawowa technika poruszania się w wybranym kierunku; zmiany ciężaru ciała, prowadzenia kroków do boku i do przodu/do tyłu (3 etapy każdego kroku).
Opanowana podstawowa technika dotycząca prowadzenia/podążania; prawidłowa postawa, umiejętność “oddawania w parkiet” impulsu (technika odwróconego “L”), projekcja kroku, swobodny wybór kierunku kroków w zależności od kontekstu (np. ilości miejsca na parkiecie).
Udział w pierwszej milondze; poznanie elementarnych zasad panujących na milondze, nawigacja na parkiecie, cabaceo.

Etap 2 (P1E2)

6 miesięcy do 1 rok

od 6 m-cy regularnej nauki Praca nad właściwą techniką tańca, zwłaszcza nad takimi elementami jak: postawa i oś ciała, dysocjacja, technika chodzenia i obrotów. Rozwijanie umiejętności prowadzenia w parze (lider – podążający). Nauka podstawowych elementów, jak cruz (krzyżyk), ochos (do przodu i do tyłu), ocho cortado, parada, kanapka, giro, prosta sacada. Wprowadzenie do abrazo (trzymanie otwarte i zamknięte) oraz proste kompozycje własnego tańca – budowane z wcześniejszych figur.

Opanowana podstawowa technika pivotów (obrotów) oraz prowadzenia ochos; zrozumienie zasady dysocjacji, napinania “sprężyny”, prowadzenia ochos z “parkietu”, a nie z rąk, wysoka świadomość osi własnej oraz partnera/partnerki.
Opanowana technika prowadzenia/podążania wybranych figur; cruz, ocho cortado, parada, kanapka, giro, prosta sacada.
Regularny udział w milongach organizowanych przez Tangueros.pl (min. 1 raz w miesiącu), swoboda poruszania się na parkiecie oraz trzymanie się zasad panujących na milondze.

Poziom 2

Etap 1 (P2E1)

od 1 roku do 2 lat

od 1 roku regularnej nauki Doskonalenie techniki chodzenia i objęcia. Zmiana kierunku i płynność w ruchu w tańcu. Kontynuacja pracy nad sacadami oraz poznawanie nowych elementów, jak: planeo, boleo i barrida. Technika prowadzenia ganchos. Wprowadzenie do adornos (ozdobniki partnera/ partnerki). Muzykalność, pierwsze zabawy z rytmem. Poznawanie charakteru i różnic w poszczególnych stylach tanga: klasyczne tango, tango vals, tango milonga. Praca nad własną kompozycją tańca.

Opanowana zaawansowana technika poruszania się po parkiecie; płynne zmiany ciężaru ciała i kierunków, kroki dobrze osadzone w muzyce, swobodna umiejętność zmiany dynamiki tańca (przyśpieszenia/zwolnienia)
Opanowana technika prowadzenia/podążania wybranych figur; sacada, planeo, boleo, barrida, ganchos.
Regularny udział w milongach lokalnych, aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez Tangueros.pl, opieka/pomoc oraz tańczenie z początkującymi tangueros.

Etap 2 (P2E2)

od 2 lat do 4 lat

od 2 lat regularnej nauki Praca nad płynnością ruchu oraz muzykalnością w tańcu. Wprowadzenie bardziej zaawansowanych figur, jak volcada. Doskonalenie techniki ozdobników partnera/ partnerki (czas i miejsce w muzyce, komponowanie ozdobników z podstawowymi elementami tanga). Wprowadzenie do Tango Milonga.

Zrozumienie różnic i umiejętność stosowania różnych stylów tanga; klasyczne, tango vals, tango milonga, umiejętność zastosowania wcześniej poznanych figur i elementów w kontekście danego stylu.
Swoboda w używaniu ozdobników partnera/partnerki w kontekście muzyki, płynne przechodzenie pomiędzy przyśpieszeniem/zwolnieniem.
Opanowanie prowadzenia/podążania volcady; zrozumienie zasady ruchu “poza osią”.

Poziom 3

Etap 1 (P3E1)

od 3 lat

od 3 lat regularnej nauki Rozwijanie techniki chodzenia. Komfort objęcia i czytelność prowadzenie. Praca nad precyzją ruchu w podstawowych sekwencjach figur oraz umiejętne stosowanie ozdobników. Rozwijanie poznanych figur o nowe możliwości wejścia/ wyjścia figurach podstawowych i ozdobnikach. Wprowadzanie nowych elementów, budowanie bardziej zaawansowanych kombinacji na podstawie znanych już figur. Muzykalność, charakter i interpretacja utworu – praca nad własnym stylem tańca. Wprowadzenie figur tańczonych charakterystycznych i tańczonych raczej jako elementy pokazowe, jak colgada, soltada.

Regularny udział w wielu milongach lokalnych oraz wyjazdowych, aktywne angażowanie się wydarzenia związane z tangiem i tangową społecznością.
Opanowana wysoka precyzja prowadzenia/podążania w bliskim objęciu, bardzo dobra świadomość i opanowanie ciała.
Wypracowany własny styl tańca, bardzo dobra muzykalność i umiejętność interpretacji utworów.

Etap 2 (P3E2)

od 4 lat

4 lata i więcej regularnej nauki Doskonalenie techniki tango. Eleganckie objęcie. Precyzja prowadzenia kroku. Swoboda w wykorzystywaniu poznanych elementów tanga we własnych kompozycjach, umiejętne stosowanie ozdobników. Muzykalność, zabawa rytmem. Różnicowanie oraz interpretacja utworów tanga (Francisco Canaro, Carlos Di Sarli, Juan d’Arienzo, Rudolfo Biagi). Swoboda i umiejętne łączenie sekwencji kroków w tańcu Tango, Vals i Milonga.

Wyjątkowa dbałość o estetykę tanga; elegancka postawa/objęcie, bardzo wysoka precyzja ruchów i swoboda w interpretacji muzyki.
Opanowanie wiedzy i umiejętne jej zastosowanie w zakresie różnych orkiestr tangowych; rozumienie różnic i charakteru muzyki oraz umiejętne jej interpretowanie i swoboda łączenia wielu sekwencji kroków/figur tak, aby pięknie komponowały się z utworem.
Tylko dla zuchwałych Bardzo dobre opanowanie wszystkich powyższych poziomów, aktywne uczestnictwo w życiu tangowej społeczności, promowanie i godne reprezentowanie tanga jako tańca i zjawiska. Warunek do ubiegania się o rolę instruktora w Tangueros.pl