Nasze pakiety

PODSTAWOWY

Podstawowa wersja abonamentu, która daje możliwość uczestnictwa we wszystkich zajęciach swojej grupy, niezależnie ile dni wypada w miesiącu (np. 5 wtorków w danym miesiącu = 5 zajęć regularnych). Dodatkowo, w cenie abonamentu, zawarta jest regularna praktyka, która pozwala ćwiczyć swoje umiejętności pod okiem instruktorów.

 • Dostęp do wszystkich zajęć ze swojej grupy, niezależnie od ilości dni w miesiącu,
 • Bezpłatny udział w praktykach organizowanych przez Tangueros.pl.
 • Dostęp do comiesięcznych warsztatów z techniki solo

SOLO

150 zł/mc

PARA

300 zł/mc

PREMIUM

Abonament dla tych, którzy chcą więcej! Daje możliwość uczestnictwa we wszystkich zajęciach na swoim poziomie lub niższym, oraz inne atrakcyjne bonusy za pomoc w rozwijaniu Szkoły.
Ponieważ dysponujemy ograniczoną ilością miejsca na zajęciach, abonament ten jest limitowany tylko do 20 sztuk. Oznacza to, że tylko 20 par lub osób solo będzie mogło z niego skorzystać.

SOLO

200 zł/mc

PARA

400 zł/mc

ZOSTAŁO

0
 • Elegancka karta członkowska PREMIUM z imieniem i nazwiskiem posiadacza,
 • Dostęp do wszystkich grup (na swoim poziomie lub niższym), prowadzonych w ramach Tangueros.pl,
 • Bezpłatny udział w praktykach organizowanych przez Tangueros.pl,
 • 10% rabatu na wydarzenia organizowane przez Tangueros.pl (warunkiem uzyskania rabatu jest regularne opłacanie abonamentu PREMIUM przez min. 3 miesiące),
 • Bezpłatny udział w milongach organizowanych przez Tangueros.pl.
 • Dostęp do comiesięcznych warsztatów z techniki solo

VIP

Wyjątkowy i mocno limitowany, jeżeli chodzi o dostępność abonament.
Proponujemy go tylko najbardziej zaangażowanym kursantom, którzy nie tylko chcą dużo szybciej osiągać efekty, ale również lubią być doceniani za swój wkład w rozwój naszej Szkoły.
Ponieważ dysponujemy ograniczoną ilością czasu, którą możemy przeznaczyć na lekcje indywidualne, oraz miejsce na zajęciach, abonament ten jest limitowany tylko do 10 sztuk.
Oznacza to, że tylko 10 par lub osób solo będzie mogło z niego skorzystać.

 • Elegancka karta członkowska VIP z imieniem i nazwiskiem posiadacza,
 • Dostęp do wszystkich grup (na swoim poziomie lub niższym), prowadzonych w ramach Tangueros.pl,
 • Bezpłatny udział w praktykach organizowanych przez Tangueros.pl,
 • 4 lekcje indywidualne do wybrania w miesiącu,
 • 15% rabatu na wydarzenia organizowane przez Tangueros.pl (warunkiem uzyskania rabatu jest regularne opłacanie abonamentu VIP przez min. 3 miesiące),
 • Bezpłatny udział w warsztatach Tango Essentials, prowadzonych przez instruktorów Tangueros.pl,
 • Bezpłatny udział w warsztatach z techniki dla kobiet i mężczyzn prowadzonych przez instruktorów Tangueros.pl (Uwaga nie dotyczy warsztatów prowadzonych przez instruktorów zapraszanych gościnnie. Tu obowiązuje 15% rabatu,
 • Pierwszeństwo rezerwacji miejsca na wydarzeniach organizowanych przez Tangueros.pl
 • Bezpłatny udział w milongach organizowanych przez Tangueros.pl,
 • Dostęp do comiesięcznych warsztatów z techniki solo
 • Raz w roku: sesja zdjęciowa, zawierająca 5 zdjęć po autorskiej obróbce, wykonywana przez Joannę Sobczak (patrz www.joannasobczak.pl).

PARA

600 zł/mc

ZOSTAŁO

8

Praktyka
10 zł/os

Milonga
10 zł/os

w cenie kawa, herbata, woda, napoje, alkohol, przekąski

Lekcja indywidualna
100 zł/h

1 godzina
35 zł/os

Dane do płatności

Tangueros.pl Witold Sobczak
40-026 Katowice
ul.Wojewódzka 50/7
96 1950 0001 2006 1713 1027 0001
W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko oraz miesiąc, którego dotyczy opłacany abonament.
Abonament jest płatny tylko przelewem do 10 dnia każdego miesiąca. 

Z uwagi na jak najbardziej efektywny rozwój naszych kursantów w stałych oraz zintegrowanych ze sobą grupach,  nie honorujemy karty Multisport ani innych kart lojalnościowych.

Regulamin Szkoły tanga argentyńskiego Tangueros.pl

 1. Zapisanie się na kurs oraz opłacenie abonamentu jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu Regulaminu Szkoły Tangueros.pl oraz udzieleniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres mailowy).
  Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły Tangueros.pl oraz na stronie internetowej www.tangueros.pl .

Brak zapoznania się z Regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.

2. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, zazwyczaj 1x lub 2x w tygodniu.
Poprzez warsztaty rozumie się zajęcia odbywające się w formie zblokowanej zazwyczaj w weekendy.

Zajęcia, warsztaty mogą się nie odbyć ze względu na małe zainteresowanie o czym Szkoła Tangueros.pl poinformuje osoby zapisane.

3. Abonament jest płatny za cały miesiąc „z góry”, do 10 dnia każdego miesiąca,  na rachunek firmowy Szkoły Tangueros.pl.

4. Istnieje możliwość (w wyjątkowych sytuacjach oraz po wcześniejszym poinformowaniu) odrobienia zajęć na innych grupach.

Po utraceniu ważności opłaty sugerujemy dokonanie płatności lub/i rezerwacji jak najszybciej. Tylko posiadanie ważnej wpłaty gwarantuje miejsce na zajęciach.

5. W przypadku nieobecności na kursie organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin.

6. Szkoła Tangueros.pl ma możliwość odwołania zajęcia, zorganizowania zastępstwa  za instruktora, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym kursanci zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem  lub osobiście. Szkoła Tangueros.pl nie dokonuje zwrotów za kurs/zajęcia jeśli wina  za nieobecność lub rezygnację z kursu leży po stronie kursanta.
W przypadku ubiegania się o zwrot za niewykorzystane zajęcia z danego miesiąca, każde wykorzystane wejście będzie traktowane jako jednorazowe uczestnictwo. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

7. W przypadku rozwiązania grupy lub stałej zamiany terminu, Szkoła Tangueros.pl zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
W przypadku zwrotu konieczne jest podanie numeru rachunku do wpłaty.

8. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 10, Szkoła Tangueros.pl ma możliwość zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia.

9. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tangueros.pl uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.

10. Szkoła Tangueros.pl nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie.

11. Na terenie Szkoły Tangueros.pl obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.

12. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym.
Osoby, które się do tego nie dostosują, zostaną poproszone o opuszczenie sali.

W Szkole Tangueros.pl obowiązuje zakaz używania butów, z których podeszwy wystają metalowe elementy oraz innych sprzętów i elementów ubioru, które mogą powodować kontakt metalowych części z parkietem.

Osoby nie stosujące się do tego punktu mogą być pociągnięte do odpowiedzialności finansowej związanej ze zniszczeniem mienia Szkoły Tangueros.pl.

13. Do sterowania sprzętem audio uprawniony jest wyłącznie pracownik Szkoły Tangueros.pl. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należącego do Szkoły grozi odpowiedzialność finansowa.

 

Regulamin płatności

1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.

Zgłoszenie na kurs, warsztat e-mailem, telefonicznie bądź osobiście jest tylko formą zapisu.  Tylko wpłata odpowiedniej kwoty za abonament jest gwarancją udziału w wybranych zajęciach.

2. Wpłaty za kurs, warsztat są przyjmowane przelewem. Informacje dotyczące nr konta znajdą Państwo na stronie internetowej www.tangueros.pl/oferta

3. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby (która wysłała zgłoszenie),
nazwę i termin zajęć,

Osoby dokonujące płatności przelewem automatycznie akceptują regulamin Szkoły Tangueros.pl oraz udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę.

W przypadku płatności przelewem, w razie pytań, prosimy skontaktować telefonicznie z siedzibą Szkoły tanga argentyńskiego Tangueros.pl.

4. Wpłata (przelewem) zaliczana jest na poczet pierwszych możliwych odbywających się zajęć na danym kursie.

5. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą maksymalną liczbę osób, która może brać udział w zajęciach/warsztatach. W przypadku sprzedania wszystkich wolnych miejsc, mimo zgłoszenia, wpłaty nie będą przyjmowane (obowiązuje kolejność wpłat).

6. Istnieje także możliwość kupienia biletu jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku gdy są wolne miejsca na sali. Bilet jednorazowy jest sprzedawany bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi abonamentami.

7. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z pełnym REGULAMINEM SZKOŁY.

8. Klient dokonując zakupu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.